fbpx

Privacy Policy

Lees hier onze privacy policy

Privacyverklaring (AVG)

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Rottier Dance Studio, gevestigd aan Vijfhuizenberg 52, 4708AL te Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Rottier Dance Studio
Vijfhuizenberg 52
4708AL Roosendaal,
0165-553421
De heer J.M. Rottier is de Functionaris Gegevensbescherming van Rottier Dance Studio. Hij is te bereiken via: info@test.rottierdancestudio.nlPersoonsgegevens die wij verwerken

Rottier Dance Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (uitsluitend bij een online inschrijving voor één van onze cursussen):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pasfoto te identificatie cursist
 • Bankrekeningnummer (niet persé noodzakelijk)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@test.rottierdancestudio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Op basis van welke grondslag wij persoons gegevens verwerken

Rottier Dance Studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Rottier Dance Studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Als je als nieuwe leerling bij Rottier Dance Studio een danscursus volgt, ontvang je na deze inschrijving voor een bevestiging per e-mail. Hierin informeren wij je over de inschrijving, de startdatum van de cursus en de kosten van het lesgeld.
 • Als je bij Rottier Dance Studio een cursus volgt, willen wij je goed van dienst kunnen zijn. Wij gebruiken je naam en e-mailadres bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over jouw inschrijving en/of cursus en dansschool. Of als je zelf een vraag aan ons stelt per e-mail, telefonisch of op andere wijze.
 • We informeren je over (bijzondere of gewijzigde) lessen of activiteiten binnen de dansschool. We sturen je voor aanvang van en tijdens de danscursus nieuwsbrieven.
 • Wij verwerken persoonsgegevens zoals je rekeningnummer en naam van de rekeninghouder ter ondersteuning van de administratie rondom de afhandeling van de betaling van het lesgeld. Je geeft middels een overeenkomst zelf toestemming voor de uitvoering van een incasso bij je bank.
 • Rottier Dance Studio maakt bij de lessen gebruik van een presentielijst, waar alleen jouw voor- en achternaam op staat. Deze presentielijst is ter inzage van onszelf en een aantal door ons geselecteerde personen waaronder de assistenten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rottier Dance Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Rottier Dance Studio) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rottier Dance Studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactformulier: uitsluitend tot na de correspondentie.
 • Inschrijvingen: gedurende het lopende of komende dansseizoen, van september t.m. Juni volgend kalenderjaar.
 • Persoonsgegevens: gedurende de periode dat een cursist is verbonden aan Rottier Dance Studio en hier daadwerkelijk een cursus volgt

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rottier Dance Studio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rottier Dance Studio gebruikt alleen technische en functionele cookies. en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Rottier Dance Studio maakt ook gebruik van beeld opnames die geplaatst kunnen worden op Social Media zoals:

 • Facebook: https://www.facebook.com/rottierdancestudio/
 • Instagram: https://www.instagram.com/rottierdancestudio/
 • Twitter: https://twitter.com/RottierDance
 • Website(’s): https://www.test.rottierdancestudio.nl

Deze beeld opnames worden door ons gebruikt om te laten zien waar wij mee bezig zijn. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met het foto- en beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto’s en video’s waardoor de betrokken personen schade kunnen ondervinden.
Te allen tijde kan er ook gevraagd worden om bepaalde foto- en beeldmateriaal te willen verwijderen. Dit kan door contact met ons op te nemen via:  info@test.rottierdancestudio.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rottier Dance Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@test.rottierdancestudio.nl.

Rottier Dance Studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rottier Dance Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@test.rottierdancestudio.nl.

 

Rottier Dance Studio
Vijfhuizenberg 52
4708AL Roosendaal
Tel: 0165-553421
info@test.rottierdancestudio.nl
www.test.rottierdancestudio.nl
K.v.K. Breda 60042613
BTWnr:NL8537.43.356.B.01
ABNAMRO  NL50ABNA055.09.86.529